Välkommen till Ungerska Viners Vänner!

Föreningen som främjar den ungerska vinkulturen.

Genom vinprovningar, resor och måltider vill vi sprida kunskap om ungerska viner.

Vår förhoppning är att på sikt förbättra urvalet av ungerska viner i Sverige.

Ungerska Viners Vänner bildades i januari 2006 och har i dag c:a 40 medlemmar. Vi finns i Örebro och sprider kunskap om ungerska viner genom att ordna måltider, provningar och resor.

Om du är intresserad att bli medlem kan du skriva till info@uvv.se. Du  kan också kontakta någon i styrelse. Telefon- och e-mailadress anges nedan:

I Styrelsen ingår:

Håkan Tingstorp – Ordförande 070768943683 hakan.tingstorp@telia.com

Agneta Emanuelsson – Sekreterare 0706974225 agneta.emanuelson@telia.com

Lars Jakobsson – Kassör 0706482722 lars.blyberga@outlook.com

Leif Bergsten- Ledamot 0737313735 leif-bergsten@tele2.com

Torsten Liljeberg – Ledamot 019250760 litenblirstor@telia.com

Bo Fransson – Suppleant 0707633370 48fransson@telia.com

Else-Marie Meier – Suppleant 0704174140 elsemariemeier@icloud.com

Välkommen!